VTM Quality Services

sinds 1993 actief in de pluimvee verwerkende industrie

Over ons

Wat is VTM Quality Services?

                          

VTM Quality Services Holland B.V. is sinds 1993 binnen de voedingsmiddelenindustrie actief als pluimvee verwerkend productiebedrijf. Deze industrie, ook wel food sector genoemd, is een boeiende en innovatieve branche die nooit stil staat. Iedere dag worden producten die zijn bestemd voor menselijke consumptie, in perfecte staat en op tijd bij de klanten aangeleverd. In deze sector zijn voedselveiligheid en hygiënisch werken van groot belang.

Het hoofdkantoor van VTM Quality Services staat in Nederland, in Bunschoten-Spakenburg. In Nederland werken bij VTM zo'n 250 medewerkers. VTM neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor wat betreft voedselveiligheid, goed werkgeverschap en hygiënisch werken serieus. VTM heeft dan ook diverse keurmerken (o.a. Stichting Normering Arbeid) en haar productie- en logistieke processen zijn via het VRO NEN 4400-1 gecertificeerd.

VTM Quality Services Holland B.V. is binnen de voedingsmiddelenindustrie actief als pluimvee verwerkend productiebedrijf. De kernactiviteit is het zo efficiënt mogelijk fileren van pluimvee op locatie bij onze klanten. Door deze professionele dienstverlening neemt VTM haar afnemers zorg uit handen en dit levert een grote kostenbesparing op.